Velkommen til barnehageportalen!

HVIS DU IKKE HAR SØKT PLASS FØR
For å registrere ny søknad om plass velger du Søke barnehage i menyen over. Du trenger ikke å logge inn for å søke plass. Du trenger e-postadresse, telefonnummer og fødselsnummer/D-nummer for deg selv (søker) og barnet.

DU MÅ VÆRE INNLOGGET FOR Å
- endre personopplysninger (adresse, telefonnummer, e-postadresse)
- endre eller slette søknad
- følge saksgangen på søknaden
- svare på tilbud om plass
- si opp plass
- endre plass
- søke overflytting til annen barnehage

Det er bare den av foreldrene som mottar et tilbud som kan svare på tilbudet.


SØKNADSFRIST FOR HOVEDOPPTAKET ER 1. MARS.

Fet kommune har ett hovedopptak i året som gjelder barnehageplasser som blir ledige i august. Søknadsfrist er 1. mars. Rett til barnehageplass i forbindelse med hovedopptaket gjelder barn som fyller ett år t.o.m. 30.11.samme år og ønsker oppstart senest 30.11.

Ønsker du barnehageplass fra et annet tidspunkt enn høsten, kan du søke plass også etter 1. mars. Plasser tildeles fortløpende når en plass blir ledig, tildeling følger den enkelte barnehages vedtekter.